Thursday, January 25, 2007

Brunei Rover's Blog

Yeah..first time in history of Brunei Darussalam, blog 'BRUNEI ROVERS SCOUTS', mula menjengah internet pada 10 Januari 2007. Kepada semua pengakap-pengakap kelana sama ada dari luar atau pun dalam negara, jika ada idea, soalan atau apa saja sila email pada
atau email kepada
Thanks for viewing us

No comments: